Biosistemsko inženirstvo

visokošolski strokovni študijski program


Terensko pregledovanje strojev za nanos fitofarmacevtskih sredstev v letu 2017

V letu 2017 bomo na širšem območju štajerske regije izvajali terensko testiranje strojev za nanos FFS po ustaljenem režimu.
Uporabniki boste v mesecu marcu pravočasno obveščeni po pošti o lokacijah in terminih izvajanja pregledov.

Da bi pregledi potekali tekoče, brez zastojev in nepotrebnega čakanja, naprošamo lastnike naprav, da upoštevajo navodila za pripravo naprave za pregled. Predvsem vas naprošamo, da pregledate vašo napravo, zamenjate ali popravite dotrajane in poškodovane sestavne dele pred pregledom saj nam, kot pooblaščeni organizaciji, ni dovoljeno izvajati servisnih uslug.

Vodja testiranja: dr. Miran LAKOTA tel. 02 320 90 18

Dodatne informacije

Marinko Grbić tel. 031 309 660

Koledar terminov in lokacij za celotno Slovenijo na spletnih straneh FURS-a.

Pravilnik o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov (Uradni list RS, št. 101/13)

Vabljeni na strokovni posvet
Preberite več na:

gospodarnoinodgovorno.si

Hvala vsem, ki ste nas obiskali na informativnih dnevih.Informativni video o študijskem programu


Predmetnik

Vsebine predmetov vseh treh letnikov študija si lahko ogledate na spletnih straneh informacijskega sistema Univerze v Mariboru

Na predmetnik ->


Dodatne informacije:

Predstojnik študijskega programa:
dr. Miran Lakota