V Evropi je biosistemsko inženirstvo področje inženirstva, ki združuje inženirske znanosti z uporabnimi biološkimi in okoljskimi znanostmi. Predstavlja razvoj inženirskih disciplin, ki se uporabljajo za vse žive organizme, vendar  ne vključujejo biomedicinskih aplikacij. Biosistemsko inženirstvo je torej veja inženirstva, ki uporablja inženirske znanosti za reševanje problemov, ki vključujejo biološke sisteme.

V ZDA je biosistemsko inženirstvo (glej tudi inženirstvo bioloških sistemov) področje inženirstva, ki združuje inženirske znanosti z uporabnimi biološkimi, okoljskimi in kmetijskimi znanostmi. Predstavlja razvoj discipline kmetijskega inženirstva, ki se uporablja za vse žive organizme (vendar običajno ne vključuje biomedicinskih aplikacij, ki je področje biomedicinskega inženirstva).

V mnogih institucijah v ZDA je biosistemsko inženirstvo sinonim za biološko inženirstvo. V nekaterih institucijah se biosistemsko inženirstvo šteje za širši izraz, ki vključuje kmetijsko inženirstvo in biološko inženirstvo, tudi kmetijsko in biosistemsko inženirstvo.

Tipična programska področja vključujejo: proizvodnjo bioenergije; razvoj biosenzorjev; okoljsko in ekološko inženirstvo; kmetijstvo s kontroliranim okoljem; predelavo hrane in varnost hrane; kmetijska tehnika (stroji, namakanje, skladiščenje), kakovost vode, količina vode in recikliranje vode (vključno z meritvami patogenov, kemikalij in drugih onesnaževal).

Visokošolski študijski program Biosistemskega inženirstva je edini tovrstni študij, ki se izvaja v Sloveniji že od leta 2008.

Študij traja na prvi stopnji tri leta in po opravljeni diplomi se pridobi naslov
DIPLOMIRANI BIOSISTEMSKI INŽENIR ali INŽENIRKA.


PO KONČANI PRVI PRVI STOPNJI JE MOŽNO NADALJEVATI ŠTUDIJ NEPOSREDNO NA 2. STOPNJI!