V Moravskih toplicah smo v aprilu 2018 skupaj z Zvezo ekoloških gibanj Slovenije soorganizirali strokovni simpozij…