Vpisni pogoji

  • vpiše se lahko, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Poudarki študija biosistemsko inženirstvo:

  • ŠTUDIJ TRAJA 3 LETA v HOČAH pri Mariboru, Pivola 10, 2311 Hoče
  • ŠTUDENTI PRIDOBIJO ZNANJA NA PREDAVANJIH, VAJAH, TERENSKIH VAJAH IN STROKOVNEM PRAKTIKUMU

PRIDOBLJENI NAZIV: DIPLOMIRANI(A) BIOSISTEMSKI(A) INŽENIR(KA)

  • VSAK ŠTUDENT IMA MOŽNOST NADALJEVANJA ŠTUDIJA NA PODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH

Postanite strokovnjak, ki bo imel strokovno znanje za reševanje inženirskih problemov, ki so povezani z okoljem in naravnimi viri, ter proizvodnjo, predelavo, skladiščenjem, uporabo in recikliranjem bioloških pridelkov. Študirajte in opravljajte strokovno delo med študijem preko študentskega servisa.

  • ŠTUDENTE ŽE MED ŠTUDIJEM POMAGAMO VPELJATI V STROKOVNO ŠTUDENTSKO DELO Z DODANO VREDNOSTJO.
    PO KONČANEM ŠTUDIJU IMAJO ŽE RAZDELANO ZAPOSLITVENO SHEMO ALI PA ŽE IMAJO ZAPOSLITEV.

Kandidati, ki so zaključili dvoletni višješolski strokovni študijski program, s katerim so pridobili višjo strokovno izobrazbo, se lahko vpišejo le na osnovi pridobljene srednješolske izobrazbe v 1. letnik študija na FKBV UM!

Zakaj bi študiral-a biosistemsko inženirstvo?

Ker imam veselje do tehnike in do narave, ter se zavedam, da je pridelava zdrave, varne hrane z vsakim dnem bolj pomembna, kakor tudi skrbno varovanje okolja, zraka, vode in vseh naravnih virov…

Poveži te vsebine s študijem in si ustvari prihodnost!

S čim se vse ukvarja biosistemsko inženirstvo si lahko prebereš tudi na Wikipediji

S študijskim letom 2019/2020 smo vpeljali nove vsebine s področja elektronike in avtomatizacije.

S študijskim letom 2021/22 smo dodali v študijski program še več prakse v obliki izbirnih predmetov.

PREDMETNIK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024