Raziskovalni projekti

Raziskovalni projekti2018-12-10T22:29:20+01:00

Pilotni projekt: ” Pametno kmetijstvo – senzorski sistem za monitoring in napovedi v kmetijstvu z uporabo umetne inteligence”

Pilotni projekt: ” Pametno kmetijstvo – senzorski sistem za monitoring in napovedi v kmetijstvu z uporabo umetne inteligence” Evropsko partnerstvo za inovacije (EIP) je del evropske politike za spodbujanje inovativnosti in učinkovitejšega [...]

Pilotni projekt: ” Spremljanje sprememb na rastlinah s pomočjo meritev brezpilotnega letalnika…”

Pilotni projekt: ” Spremljanje sprememb na rastlinah s pomočjo meritev brezpilotnega letalnika ter priprava ukrepov za ciljno tretiranje rastlin” Evropsko partnerstvo za inovacije (EIP) je del evropske politike za spodbujanje inovativnosti in [...]

ŠIPK projekt: ” Sistem za pametni nanos fitofarmacevtskih sredstev”

Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) je program, ki povezuje visokošolske zavode z negospodarskimi organizacijami (društvi, zavodi, ipd.). V projektih sodelujejo študenti, visokošolski učitelji in strokovnjaki iz lokalnega [...]

ŠIPK projekt: Spremljanje žarišč pojava podlubnikov z uporabo drona

Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) je program, ki povezuje visokošolske zavode z negospodarskimi organizacijami (društvi, zavodi …). V projektih sodelujejo študenti, visokošolski učitelji in strokovnjaki iz lokalnega okolja. [...]

PKP projekt: ”Načrtovanje in izdelava RTK GPS navigacijskega sistema namenjenega za uporabo v trajnih nasadih”

PKP projekt: ''Načrtovanje in izdelava RTK GPS navigacijskega sistema namenjenega za uporabo v trajnih nasadih'' Program Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po [...]

Go to Top