V sredo, 28.11.2018, smo se študentje tretjega letnika smeri Biosistemsko inženirstvo odpravili na terenske vaje pri  predmetu Osnove namakanja. Terenske vaje so potekale pod strokovnim vodstvom profesorja dr. Denisa Stajnka in asistentov dr. Damijana Kelca ter dr. Petra Berka. V Podravju smo obiskali tri lokacije:

  • Miklavž na Dravskem polju,
  • Pesnica in
  • Gačnik.

V Miklavžu na Dravskem polju smo spoznali delovanje namakalnega sistema Miklavž, ki se uporablja za namakanje zelenjave, vrtnin, v sušnem obdobju pa tudi za namakanje koruze, pri čemer je v melioracijsko območje vključenih 820 parcel. Za dodatna tehnološka in strokovna pojasnila študentom glede delovanja namakalnega sistema Miklavž se zahvaljujemo upravitelju g. Slavku Petroviču.

Na lokaciji Ranca v Pesnici smo spoznali delovanje hidrološke merilne postaje, ki se uporablja za hidrološki monitoring reke Pesnice.

Na lokaciji Gačnik (Sadjarski center Maribor) smo spoznali optimalno in deficitno strategijo namakanja, ki manjšata porabo vode oz. povečujeta učinkovitost njene rabe ob hkratnem ohranjanju količine in kakovosti pridelka. Za temeljito predstavitev dveh strategij namakanj se zahvaljujemo vodji centra, Biserki Donik Purgaj.