Mehatronika v kmetijstvuV današnjem kmetijskem inženirstvu in tehnologiji so mehatronski sistemi že dobro uveljavljeni. Sodobni kmetijski stroji delujejo s pomočjo elektronskih krmilnih sistemov in so deloma ali v celoti avtomatizirani oz. računalniško vodeni. 

Nam, ki delamo s takšnimi stroji, ni potrebno natančno razumeti delovanja čipov, vendar pa moramo absolutno in zelo dobro poznati zmogljivosti, prednosti in slabosti celotnega sistema pri uporabi. Med nadzorom, krmiljenjem in regulacijo je namreč velika razlika, kar se odraža v nabavni ceni in uporabnosti.

Mehatronika povezuje strojništvo, elektrotehniko in računalništvo. Povezanost tvorijo senzorji, ki pridobivajo podatke, procesne enote, ki ovrednotijo podatke in aktuatorji, ki izvajajo avtomatiziran proces.

Poznavanje vseh teh področij kmetovalca razbremeni in mu omogoča lažje in učinkovitejše delo na posestvu in dosledno dokumentiranje. Študenti Biosistemskega inženirstva pridobijo ta uporabna znanja med študijem. V študijskem letu 2019/2020 bo v študijskem programu teh vsebin še več. Podrobnosti si lahko preberete tukaj. 

dr. Peter Berk