V študijskem letu 2019/20 smo v študijski program Biosistemsko inženirstvo uvedli nove predmete s vsebinami, ki obravnavajo elektroniko in avtomatizacijo. Spremembe so predvsem posledica prilagajanja spremembam prakse v kmetijskem sektorju in obsežnem raziskovalnemu delu, ki smo ga opravili v preteklih letih na tem področju. Osvojena znanja so “dozorela”, tako da jih lahko ponujamo v študijskem programu in tako prispevamo k boljšim kompetencam naših diplomantov.

Spremembe so naslednje:

1. letnik: Elektronika in avtomatizacija 1

2. letnik: Osnove preciznega kmetijstva in Mehatronski sistemi v kmetijstvu

3. letnik: Geografski informacijski sistemi v kmetijstvu, Elektronika in avtomatizacija 2 

Posodobljene so bile tudi vsebine pri predmetih Tehnika v poljedelstvu in Tehnika za trajne nasade, saj glede na stopnjo digitalizacije in avtomatizacije že težko govorimo samo o strojih, temveč so to danes že zapleteni mehatronski sistemi, ki nas s svojimi regulacijami razbremenijo in opravijo delo mnogo bolj učinkovito in zanesljivo, kot ljudje s svojimi čutili.