Obvestilo glede začasnih ukrepov na področju FFS zaradi zakonskih predpisov za COVID-19

Dne 23.10.2020 je bil v Uradnem listu RS št. 152/20 objavljen Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je stopil v veljavo 24.10.2020.

Le-ta v 116. členu določa začasne ukrepe na področju FFS in v 118. členu splošne ukrepe. poslovanja s strankami na področju MKGP

Na kratko: Zakon izkaznice kot znake o rednem pregledu podaljša za 6 mesecev oz. za čas trajanja interventnih ukrepov  v zvezi s Covid-19 ter omogoča usposabljanje preko spletnih aplikacij.

Predpise najdete na naslednji povezavi https://www.uradni-list.si/


116. člen (začasni ukrepi na področju fitofarmacevtskih sredstev)

(1) Veljavnost izkaznic o usposabljanju za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi se podaljša za šest mesecev po preteku veljavnosti izkaznice oziroma za čas trajanja interventni ukrepov v zvezi s COVID-19, če je onemogočeno ali bistveno oteženo izvajanje usposabljanj.

(2) Veljavnost potrdil in znakov o pravilnem delovanju naprav za nanašanje s fitofarmacevtskimi sredstvi se podaljša za šest mesecev po preteku njihove veljavnosti oziroma za čas trajanja interventnih ukrepov v zvezi s COVID-19, če je onemogočeno ali bistveno oteženo izvajanje pregledov naprav.

118. člen (splošni ukrepi glede poslovanja s strankami na delovnem področju ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

(1) Predpisana izobraževanja oziroma usposabljanja z delovnega področja ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se lahko zaradi preprečitve okužbe s COVID-19 opravljajo tudi preko elektronskih medijev oziroma spleta.

(2) Vloge za registracije fitofarmacevtskih sredstev se lahko pošiljajo v elektronski obliki ne glede na to, ali so podpisane z varnim elektronskim podpisom.

(3) Določbe tega člena se uporabljajo do 31. decembra 2021


Vsako leto na širšem območju štajerske regije izvajamo terensko testiranje strojev za nanos FFS po ustaljenem režimu.
Uporabniki ste v mesecu marcu pravočasno obveščeni po pošti o lokacijah in terminih izvajanja pregledov.

Da bi pregledi potekali tekoče, brez zastojev in nepotrebnega čakanja, naprošamo lastnike naprav, da upoštevajo navodila za pripravo naprave za pregled. Predvsem vas naprošamo, da pregledate vašo napravo, zamenjate ali popravite dotrajane in poškodovane sestavne dele pred pregledom saj nam, kot pooblaščeni organizaciji, ni dovoljeno izvajati servisnih uslug.

Vodja testiranja: dr. Miran LAKOTA tel. 02 320 90 18