Vsako leto na širšem območju štajerske regije izvajamo terensko testiranje strojev za nanos FFS po ustaljenem režimu.
Uporabniki ste v mesecu marcu pravočasno obveščeni po pošti o lokacijah in terminih izvajanja pregledov.

Da bi pregledi potekali tekoče, brez zastojev in nepotrebnega čakanja, naprošamo lastnike naprav, da upoštevajo navodila za pripravo naprave za pregled. Predvsem vas naprošamo, da pregledate vašo napravo, zamenjate ali popravite dotrajane in poškodovane sestavne dele pred pregledom saj nam, kot pooblaščeni organizaciji, ni dovoljeno izvajati servisnih uslug.

Vodja testiranja: dr. Miran LAKOTA tel. 02 320 90 18

Dodatne informacije

Marinko Grbić tel. 031 309 660

Koledar terminov in lokacij za celotno Slovenijo na spletnih straneh FURS-a.

Pravilnik o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov (Uradni list RS, št. 101/13)