Obvestilo glede začasnih ukrepov na področju FFS zaradi zakonskih predpisov za COVID-19

Dne 23.10.2020 je bil v Uradnem listu RS št. 152/20 objavljen Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je stopil v veljavo 24.10.2020.

Le-ta v 116. členu določa začasne ukrepe na področju FFS in v 118. členu splošne ukrepe. poslovanja s strankami na področju MKGP

Na kratko: Zakon izkaznice kot znake o rednem pregledu podaljša za 6 mesecev oz. za čas trajanja interventnih ukrepov  v zvezi s Covid-19 ter omogoča usposabljanje preko spletnih aplikacij.

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic  COVID-19 (ZDUOP) PKP8 Uradni list RS, št.  15/2021

Uradni list Republike Slovenije z dne 4.2.2021, št. 15, stran 1004 24. člen


24. člen

(1) Ne glede na prvi odstavek 116. člena ZZUOOP se veljavnost izkaznic o usposabljanju za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki potečejo v času razglašene epidemije, podaljša do 31. decembra 2021. Če je bila v vmesnem času izkaznica podaljšana, teče rok za naslednje podaljšanje od dneva preteka veljavnosti, ki je naveden na izkaznici.

(2) Ne glede na drugi odstavek 116. člena ZZUOOP se veljavnost potrdil in znakov o pravilnem delovanju naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev, ki potečejo v času razglašene epidemije, podaljša do 31. decembra 2021. Če je bila naprava za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev v vmesnem času pregledana, teče rok za naslednji pregled od dneva preteka veljavnosti potrdila in znaka o pravilnem delovanju naprave.


Vsako leto na širšem območju štajerske regije izvajamo terensko testiranje strojev za nanos FFS po ustaljenem režimu.
Uporabniki ste v mesecu marcu pravočasno obveščeni po pošti o lokacijah in terminih izvajanja pregledov.

Da bi pregledi potekali tekoče, brez zastojev in nepotrebnega čakanja, naprošamo lastnike naprav, da upoštevajo navodila za pripravo naprave za pregled. Predvsem vas naprošamo, da pregledate vašo napravo, zamenjate ali popravite dotrajane in poškodovane sestavne dele pred pregledom saj nam, kot pooblaščeni organizaciji, ni dovoljeno izvajati servisnih uslug.

Vodja testiranja: dr. Miran LAKOTA tel. 02 320 90 18

Dodatne informacije in vpis novih naprav v evidenco

Miran Lakota tel. 041 774 683

V letu 2021 bomo testiranja izvajali samo na sedežu fakultete po predhodnem dogovoru.

Testiranje na drugi lokaciji lahko izvedemo po predhodnem dogovoru, če bo na lokaciji prijavljenih najmanj 15 naprav.

Koledar terminov in lokacij za celotno Slovenijo na spletnih straneh FURS-a.

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7.6.2019

–  Pravilnik o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov