Po kreativni poti do znanja oziroma PKP je program, ki omogoča povezovanje visokošolskih zavodov z trgom dela in nam študentom daje možnost pridobivanja praktičnih izkušenj. Študentom pomaga preučevati kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja. PKP razpisuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Sloveniji. Za PKP pa smo izvedeli od profesorjev na fakulteti, ki so nam pomagali s prijavo na projekt. Prijavili smo projekt z nazivom: »E-mobilnost na področju kmetijske mehanizacije s poudarkom na manjšem kmetijskem robotu«

Delo na projektu je bilo tako samostojno kot skupinsko, večkrat smo sklicali sestanek z vsemi študenti iz različnih študijskih smeri in različnih fakultet, kjer smo se pogovarjali o nadgradnjah na robotu in si razdelili delo in obveznosti. Eno od mojih del je bila pomoč pri načrtovanju in izdelavi orodja za pobiranje golf količkov, kar je bil izziv na tekmovanju v Nemčiji. Pomagal sem tudi pri izdelavi poligona za testiranje robota, in pri testiranju robota. Pri postavitvi poligona in testiranju je sodelovalo več študentov. Možnost sem imel tudi preizkusiti 3D tiskanje, kar je meni osebno zelo zanimivo.

Med delom na projektu sem se spoznal z različnimi orodji, ki so nam služila kot pomoč pri izdelavi in nadgradnji robota. Veliko smo spoznali o filamentih, ki smo jih uporabili za izdelavo in ohišja robota in še par malenkosti na robotu. Spoznali smo se tudi z podjetjem EMSISO, v katerem so razvili kolesa z motorji, s katerimi lahko krmilimo našega robota. Podjetje EMSISO se ukvarja z raziskovanjem in razvojem različnih elektronskih produktov. Ker je bilo veliko sodelovanja med študenti in mentorji, smo lahko krepili naše lastnosti kot so delo v ekipi, kar je nekaj kar delodajalci visoko cenijo in iščejo pri svojih zaposlenih.

Sledilo je tekmovanje Field Robot Event 2018 na severu Nemčije v kraju Bernburg. V Nemčijo smo se odpravili z dvema kombijema. Tekmovanje je bilo izvedeno v okviru sejma kmetijske tehnike in mehanizacije DLG Feldtage. Sam dogodek se je odvijal čez več dni, in je bil prirejen na 45 hektarjih površine. Prireditelj je za tekmovanje postavil poligon in šotore za ekipe, ki so tekmovale. Na samem tekmovanju je sodelovalo 14 ekip z svojimi roboti in iz devetih različnih držav. Na tekmovanju smo z našim robotom v skupnem seštevku dosegli 4. mesto. Na samem tekmovanju smo skupaj preživeli veliko časa, med samim tekmovanjem in tudi ob večernem druženju z kolegi in mentorji.

Poleg tega, da smo pridobili veliko novih izkušenj in znanj smo za delo na projektu dobili tudi plačilo. Vsekakor dobrodošla stvar med samim študijem, saj pomaga z nekaterimi sprotnimi nastalimi stroški povezani z študijem. Sodelovanje na takšnih projektih priporočam vsem študentom, ki jih zanima prihodnost kmetijstva, robotika, inženirstvo, elektrotehnika in računalništvo.

Benjamin Založnik, študent 3. letnika Biosistemskega inženirstva