Predstavitev študijskih programov FKBV

Biosistemsko inženirstvo od min. 34:10 dalje