S podjetjem za pridelavo hrane Jeruzalem Ormož SAT d.o.o. in specialisti za letenje z droni iz podjetja TERMODRON d.o.o. smo v ponedeljek, 17.12.2018 podpisali dogovor o skupnih raziskavah s ciljem učinkovitejšega in hitrejšega razvoja na področju uporabe dronov v kmetijstvu. Dogovor zajema sodelovanje na področju strokovnih in raziskovalnih projektov, izobraževalnih in svetovalnih storitev, ter prenosu znanja v prakso.

Na Katedri za biosistemsko inženirstvo Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, kjer se ukvarjamo s snovanjem nove strojne in programske opreme, kakor tudi integracijo in evalvacijo najnovejših senzorskih sistemov v kmetijske robotske sestave se veselimo rezultatov skupnega raziskovalnega dela in prenosa osvojenih znanj na naše študente in v prakso .  Vsi izsledki naših skupnih raziskav bodo publicirani in preneseni v prakso.

V letu 2019 planiramo že prvi dve diplomski deli s tega področja.

Ob podpisu dogovora k sodelovanju in izmenjavi znanj vabimo vse, ki se v Sloveniji ukvarjajo z droni v kombinaciji s kmetijstvom in predvsem pridelovalce hrane, ki so zainteresirani za njihovo uporabo. Dela na tem področju je dovolj za vse in od medsebojnega sodelovanja bomo imeli vsi koristi.

Povečajmo našo učinkovitost in hkrati varujmo okolje.