V okviru magistrskega dela smo testirali delovanje trosilnika mineralnih gnojil Bogballe, kjer smo preverjali:

  • trosilno sliko pri robnem gnojenju (gnojenje roba njive),
  • trosilno sliko pri običajnem gnojenju njive (1x, 2x in 3x prekrivanje) ter
  • trosilno sliko z uporabo satelitske navigacije.

Predvsem nas je zanimala učinkovitost gnojenja trosilnika z uporabo GNSS tehnologije ter delovanje doziranja trosilnika pri zmanjšanih odsekih (manjših delovnih širinah).

Rezultati poskusa bodo predstavljeni v okviru magistrskega dela.

dr. Peter Vindiš