Če smo že poskrbeli za akumulator in pripravili stroje na zimo, moramo posebno pozornost nameniti še našim škropilnim napravam in tako poskrbimo da bodo pravilno in nemoteno delovale tudi v novi sezoni.

Postopamo po naslednjem vrstnem redu:

Očistimo -> osušimo -> zaščitimo -> skladiščimo

Čiščenje in sušenje

Pred skladiščenjem je potrebno temeljito očistiti celotno škropilno napravo zunaj in znotraj  (regulator, črpalko, sita, ventile, šobe in ostale komponente). Po končanem čiščenju je potrebno poskrbeti, da voda izteče iz ventilov, filtrov, črpalke, šob,…

Nevarnost nastanka ledu – bodimo dosledni!!!

Pregled in zaščita

  • Preveriti tesnost cevi in cevnih spojev, poškodovane cevi zamenjamo.
  • Ker nekateri pesticidi slabo vplivajo na barvo kovinskih delov škropilne naprave, poškodovano barvo popravimo na način, da preprečimo nadaljnjo korozijo.
  • V rezervoarju ne sme biti ostankov pesticidov, ker le-ti zmanjšujejo življenjsko dobo rezervoarja in ostali komponent. V ta namen pustimo iztok iz rezervoarja odprt.
  • Regulator tlaka je potrebno zaščitit pred vlago in prahom, ob tem pa gibljive dele namažemo z WD-40 ali oljem.
  • V primeru slabega tesnjenja cevnih spojev oz. puščanja ne zategujte spoja tako močno, da ga poškodujete, temveč spoj razstavite, preverite stanje in položaj tesnila, ga očistite, naoljite (bio-mazivo) in ponovno sestavite.
  • Pri pogonski gredi (kardanu) je potrebno preveriti zaščito, funkcionalnost in stanje kardanske gredi. Glede na število opravljenih delovnih ur je potrebno namazati mazalne čepe na kardanski gredi.
  • Črpalko je potrebno temeljito očistit, tako zunaj kot znotraj in jo pripravit na skladiščenje. Preverite število delovnih ur črpalke in po potrebi izvedite vzdrževalna dela (menjava olja, membran, tesnil,…).
  • Tudi ostale vitalne dele, kot so vložki filtrov in nalivno cedilo je potrebno očistit, pregledat njihovo stanje in po potrebi zamenjat. Iz elementov, kot so tropotni ventil in sesalni filter izpustite ostanke vode in z mastjo namažite pregibne in drsne dele naprave.

Skladiščenje

Škropilno napravo skladiščimo v zaprtem in toplem prostoru. V primeru, da nimamo te možnosti in smo prisiljeni skladiščiti v odprtem prostoru, posebno pozornost posvetimo nevarnosti zmrzovanja:

  • iz vseh delov je potrebno izpustiti vodo,
  • manometer odvijemo z regulatorja in ga spravimo v topel prostor, kjer mora stati v pokončnem položaju, da ne izteče glicerinsko polnjenje.

Ob upoštevanju omenjenih ukrepov nam bodo škropilne naprave služile dolgo časa.

dr. Peter Vindiš

Poškodovane cevi in puščanje na spojih

Čisti in ustrezni ventili

Neustrezno pritrjevanje cevi