Prihaja tisti letni čas, ko se zaradi nižjih temperatur poraba energije znatno poveča, zato je smiselno, da na svoji kmetiji in pri sebi vpeljemo določene spremembe in drugačne poglede, s katerimi lahko pripomoremo k energetski varčnosti in učinkovitosti.

Kaj pa sploh je energetska učinkovitost? Če razložimo na enostaven način, to pomeni, da za enaka dela porabimo manj energije in s tem zmanjšamo stroške. Povečanje energetske učinkovitosti pa ni samo zmanjšanje porabe energije, pač pa je potrebno razumeti tudi druge faktorje. Z ustreznim znanjem o možnostih zmanjševanja stroškov za energijo ter o vedenju, kaj in koliko porablja  energijo, lahko zagotovo učinkovitejše vodimo kmetijsko gospodarstvo.

V nadaljevanju smo vam podali nekaj nasvetov, kako lahko na svojih kmetijah povečate svojo učinkovitost porabe energije:

Razumevanje porabe energije in energetski pregled. Spremljanje največjih porabnikov energije, pregled poročil in letnih obračunov na vašem kmetijskem gospodarstvu so ključ do uspešnega nadzora nad porabo energije in pot do morebitnih izboljšav. Naredite si kontrolni seznam za različna obdobja (teden, mesec, leto). Tako boste dobili natančne vrednosti o porabi, poleg tega pa boste lahko optimizirali potrebe napetosti. Pomembno je tudi spremljanje ponudb alternativnih dobaviteljev energije in v primeru ustreznejšega dobavitelja za vaše gospodarstvo, tudi zamenjava le tega.

Finančna in informacijska pomoč. Pomembno je ažurno spremljanje vladnih programov, javnih razpisov in podpor za pridobitev nepovratnih sredstev ter za sofinanciranje operacij za različne energetske sanacije. Prav tako je poleg sprejemanja ukrepov za zmanjšanje porabe energije in izboljšanje energetske učinkovitosti pomemben tudi korak o razmisleku o uporabi sistemov za izrabo obnovljive energije (na primer sočni kolektorji za ogrevanje vode, kotli na lesne sekance in drugi). Slednji omogočajo znatne prihranke pri stroških, z njimi pa boste poskrbeli tudi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Izboljšanje toplotne izolacije zgradb. Dodajanje ali izboljšanje izolacije lahko pomembno vpliva na energetske stroške in udobje tako v domovih kot tudi na kmetijsko-gozdarskih objektih. Denimo z nadgradnjo izolacije podstrešja v vašem domu iz 100 mm na 300 mm boste lahko prihranili tudi do 250 EUR letno pri običajnem letnem računu v višini 1600 EUR.

Vzdrževanje strojne in programske opreme. Redno vzdrževanje in servisiranje ni bistvenega pomena samo za optimalno zmogljivost vaših strojev/naprav, temveč tudi za njihovo življenjsko dobo.Zamenjava filtrov za zrak, gorivo in olje so le eni izmed nujnih opravil, ki znatno izboljšajo energetsko učinkovitost. Pri traktorjih je pomembno tudi redno spremljanje pnevmatik, zdrsov koles, obremenitve, nosilnosti, pomembna pa je tudi odločitev o načinu obdelave tal.

Ogrevanje in topla voda. Na trgu v zadnjem času zaradi hitrega tehnološkega napredka obstaja veliko različnih sistemov za ogrevanje, vendar pa niso vsi enako energetsko učinkoviti in stroškovno sprejemljivi. Sistemi za ogrevanje lahko dosežejo ves svoj potencial samo, če pri njihovi uporabi optimiziramo nadzor. Veliko lahko storite že z uporabo različnih regulatorjev ogrevalnih sistemov. Pri ogrevanju vode za molžo vam lahko veliko stroškov (tudi do 50%, 9 EUR po molznici na leto) prihranijo  toplotni izmenjevalniki toplote in sistemi za ponovno uporabo vode, ki je bila predhodno namenjena za hlajenje mleka. Za čim boljšo energetsko učinkovitost in čas delovanja je seveda nujno tudi redno vzdrževanje in čiščenje vseh že obstoječih sistemov (tesnilni obroči, delovanje črpalk…). Če vam finančno stanje dopušča, je pomemben tudi razmislek o prehodu iz ogrevanja s fosilnimi gorivi na ogrevanje s čistejšimi energenti (denimo toplotne črpalke).

Razsvetljava. Primerna osvetlitev je eden najpomembnejših dejavnikov za dobro počutje človeka in tudi živali. V gospodinjstvih za razsvetljavo v povprečju porabimo tu do 20 % vse električne energije. Podobno je lahko tudi na kmetijsko-gozdarskih objektih. Klasične žarnice (z žarilno nitko) so precej velik porabnik energije, odličen nadomestek le-teh so lahko varčne LED diode z dolgo življenjsko dobo (90 % porabljene energije spremenijo v vidno svetlobo in le 10 % v toplotno energijo).

Prezračevanje. Boljši nadzor, učinkovitejše gibanje in zanašanje zraka lahko hitro pripomore k prihranku denarja pri prezračevalnih sistemih. Ventilatorji in kanali naj se redno vzdržujejo in čistijo, saj s tem povečujemo njihovo učinkovitost in pripomoremo k zmanjšanju porabe energije. Na trgu že obstajajo tako imenovani sistemi za pametno rekuperacijo, ki omogočajo vračanje toplote s tem pa izboljšujejo počutje živali. Slednji se že pogosto uporabljajo denimo v prašičjereji.

Uporaba alternativ gnojilom in pesticidom. Pri procesu pridobivanja in izdelave umetnih gnojil ter pesticidov se porabi enormna količina energije. Obstaja kopica učinkovitih alternativ, ki rastlinam dovajajo hranila, ali alternativnih metod varstva rastlin.

Lokalna prodaja. Zaradi skladiščenja in dolgih transportov se porabi veliko energije, s tem pa v ozračje spuščamo ogromne količine toplogrednih plinov. Lokalna prodaja ne samo izboljšuje energetsko učinkovitost, temveč ima takšna hrana velikokrat tudi višjo hranilno vrednost, poleg tega pa podpiramo lokalne pridelovalce.

Izboljšanje energetske učinkovitosti na vašem kmetijskem gospodarstvu lahko predstavlja velik izziv, vendar vam bo, če boste to dobro opravili, prineslo številne koristi. Zmanjšali boste stroške, izboljšali donosnost in stopili korak bližje k trajnostnemu gospodarjenju. Kmetijstvo je sicer energetsko zelo intenzivno prav tako se za energijo porabi veliko denarja, vendar pa so ravno zaradi naštetega v kmetijstvu toliko večje potencialne možnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Erik Rihter, mag. kmet.