V okviru študentskega projekta ŠIPK: Spremljanje žarišč pojava podlubnikov z uporabo drona smo bili z študenti na terenu, kjer smo z dronom posneli gozd velikost cca 25 ha.

Z dronom in ustrezno termokamero smo posneli celotno območje razgibanega reliefa gozda. Nato smo obdelali in analizirali posnetke s pomočjo NDVI indeksa ter izdelali karto žarišč oziroma pojava podlubnika na omenjenem območju.

Prav tako smo skušali ugotovit na kateri lokaciji se nahajajo drevesa poškodovana od podlubnikov in ostalih bolezni (npr. določenih gliv ki napadajo hraste).

Tehnologija se je izkazala za učinkovito, vendar se na terenu vedno pojavijo nepričakovani faktorji, ki jih je potrebno znat pravilno izločit.

Študentje so spoznali programsko opremo Pix4D fields, ki je zadolžena za obdelavo podatkov in ustvarjanje ortomozaika, kjer se posamezne zajete slike sestavijo v celotno sliko zajete površine, pri čemer se upošteva 80% prekrivanje slik za večjo natančnost. Programska oprema hitro ustvari NDVI ali druge indekse,  s katerimi si lahko pomagamo pri opazovanju območja. Indeks vegetacije nam je v drugačnih spektrih prikazal spremembe na drevesih ki so posledica okužbe s podlubnikom in ostalimi bolezenskimi stanji. S pomočjo kombinacij različnih indeksov najlažje natančno ocenimo realno stanje, saj ima vsaj indeks svoje pomanjkljivosti, veliko pa jih lahko izničimo s pomočjo kombiniranja različnih indeksov. Tako smo lažje prepoznali katera drevesa bi bilo potrebno odstraniti da preprečimo nadaljnjo okužbo.